10.06.2022 r.

Budowa i eksploatacja szaf sterowniczych. Do czego służą szafy sterownicze?

Szafy sterownicze to urządzenia, bez których prawidłowa eksploatacja systemów automatyki przemysłowej w optymalnych warunkach środowiskowych nie byłaby możliwa. Zapewniają bezpieczeństwo aparaturze i chronią ją przed uszkodzeniami mechanicznymi czy dostępem osób nieupoważnionych. Budowa szaf sterowniczych jest przede wszystkim szczelna, jednak warto poznać jej szczegółowe parametry i zastosowania.

Do czego służy i jak działa szafa sterownicza?

Szafy sterownicze są przeznaczone do uporządkowywania elementów wchodzących w skład instalacji elektrycznych i elektronicznych. Urządzenia te ze względu na swoją budowę zabezpieczają wszystkie podzespoły sterownicze, aparaturę elektromechaniczną czy okablowanie przed większością standardowych i nietypowych awarii powstających w zakładach produkcyjnych i przemysłowych. To jednak nie wszystko. Szafa sterownicza może również ułatwić przeprowadzenie prawidłowego montażu nawet najbardziej skomplikowanego systemu, głównie ze względu na wydzielone strefy i dużą liczbę elementów instalacyjnych.

Szafa skutecznie zmniejsza ryzyko awarii całego systemu lub jego składowych, spowodowanych np. przez dużą wilgotność powietrza. Ponadto dzięki nim znacznie zmniejsza się poziom ryzyka pożaru. Szafa powinna być również idealnie dopasowana do rodzaju instalacji i jej charakterystyki.

Budowa szaf sterowniczych – najważniejsze parametry

Budowa szaf sterowniczych jest stosunkowo prosta i ogranicza się do kilku podstawowych elementów. Zdecydowanie najistotniejsza jest cała konstrukcja. Urządzenia te ze względu na specjalistyczne zastosowanie składają się zazwyczaj z monolitycznej obudowy, tyłu oraz płyt montażowych obejmujących całą wysokość wybranej szafy. Na froncie z kolei znajdują się szczelne drzwi z wkładką – dzięki nim dostęp do wnętrza będą mieć tylko osoby, które dysponują odpowiednim kluczem.

Rama wykonana z blachy stalowej ocynkowanej jest stabilna i zachowuje swoją sztywność przez cały okres eksploatacji. Nie jest to jednak jedyna dostępna opcja. Równie doskonałymi parametrami użytkowymi cechują się ramy wyprodukowane z tworzywa sztucznego, oczywiście odpornego na działanie wysokiej temperatury i wilgoci oraz wykonane ze stali kwasoodpornej. Jej zastosowanie ogranicza się jednak do użytkowania w szczególnie wymagających środowiskach, w których występuje duże ryzyko korozji. Głównie ze względu na dość wysoką cenę.

W skład wyposażenia szafy wchodzą oczywiście również elementy ułatwiające przeprowadzenie montażu aparatury. Za pomocą płyty w połączeniu z belkami można podłączyć w zasadzie każdą instalację, nie tracąc zbyt wiele czasu na zaplanowanie prawidłowego ustawienia poszczególnych podzespołów. Ma to szczególnie duże znaczenie w sytuacji, gdy elementy sterownicze występują w dużej liczbie i powinny być precyzyjnie dopasowane do zabudowy komponentów automatyki.

Do czego jest szafa sterownicza w przedsiębiorstwie?

Zastosowanie szaf sterowniczych nie ogranicza się wyłącznie do jednej gałęzi przemysłu i automatyki. W wielu przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych służą przede wszystkim do zabezpieczania układów elektrycznych przed ich nagłą awarią oraz zniszczeniem. W środowisku przemysłowym awarie zdarzają się niestety bardzo często, głównie ze zwykłej nieuwagi lub zbiegu okoliczności. Uderzenie ciężkim przedmiotem, zalanie, duża wilgotność powietrza czy inne czynniki mogą sprawić, że stosowana aparatura zostanie nieodwracalnie uszkodzona. Często tego typu sytuacje oznaczają nie tylko duże koszty, lecz także ogromną stratę czasu wynikającą z ekspertyzy i naprawy.

Zadaniem szaf sterowniczych jest także to, aby elementy sterownicze czy podzespoły elektroniczne nie mogły stwarzać ryzyka pożaru nawet w chwili ich uszkodzenia. Jest to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy urządzenie pochodzi od renomowanych producentów i spełnia wszelkie wymogi oraz aktualnie obowiązujące normy.

Budowa szaf sterowniczych – szczegóły

Szafą sterowniczą można znacznie poprawić i usprawnić proces działania danej instalacji, ułatwić monterom jej obsługę, a także przyspieszyć zrealizowanie naprawy. Ponadto zmniejsza ryzyko generowania nadmiernego hałasu przez aparaturę, a przy tym również w zasadzie całkowicie likwiduje przeprowadzenie błędnej instalacji.

W dokumentacji powierzonej klientowi dotyczącej danej szafy znajdują się nie tylko informacje i szczegóły na temat jej budowy, lecz także zagadnienia dotyczące sposobu chłodzenia. To bardzo kluczowe zagadnienie, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo instalacji oraz całego obiektu przemysłowego. Należy umieścić ciężkie podzespoły na dole, a na górze lżejsze i takie, które nie obciążają nadmiernie płyty montażowej. Ponadto warto zachować odpowiedni odstęp pomiędzy poszczególnymi elementami i starać się, aby urządzenia nie zasysały powietrza ogrzanego przez inny podzespół w obrębie instalacji.

FAQ:

  1. Na czym polega eksploatacja szafy sterowniczej?

    Eksploatacja szafy sterowniczej polega na zainstalowaniu zespołu urządzeń elektrycznych i elektronicznych w jej wnętrzu. Warto okazjonalnie przeprowadzać różne czynności serwisowe i na bieżąco usuwać wszelkie usterki jeszcze przed większą i poważniejszą awarią.

  2. Jak działa szafa sterownicza?

    Szafa sterownicza wykonana ze stali nierdzewnej czy kwasoodpornej lub ocynkowanej charakteryzuje wysoka jakość i nieograniczone możliwości zastosowań. Szczelna obudowa zabezpiecza wewnętrzną instalację i chroni ją przed uszkodzeniem, a mocne drzwi z zamkiem służą jako element ochronny. Może je otworzyć jedynie upoważniona osoba bądź serwisant.

  3. Kiedy sprawdzi się szafa sterownicza?

    Za pomocą szafy sterowniczej można uporządkować kable, zainstalować całe układy elektryczne, elektroniczne i pneumatyczne oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno operatorom, jak i całemu zespołowi urządzeń.