20.02.2020 r.

Magazyn ziemniaków - budowa przechowalni ziemniaków krok po kroku

Od ponad 300 lat ziemniaki stanowią znak rozpoznawczy kuchni polskiej. Dziś nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Powszechne kartofle są także trzecim najpopularniejszym źródłem pożywienia na świecie (zaraz po pszenicy i ryżu). Warto wiedzieć, że efektywną hodowlę ziemniaków warunkuje nie tylko sam proces produkcji, ale także sposób przechowywania produktu.

Magazyny ziemniaków - jak prawidłowo je przechowywać?

Jedynie profesjonalnie zaprojektowane przechowalnie do przechowywania ziemniaków dają gwarancję zminimalizowania strat przechowalniczych. Gotowy produkt może być w nich składowany luzem lub w skrzyniopaletach. Nowoczesne przechowalnie gwarantują właściwą temperaturę, wilgotność oraz wentylację ziemniaków. Nie bez znaczenia jest ich konstrukcja nowoczesnych magazynów na ziemniaki, ale również ich lokalizacja. Priorytetem w tym kontekście jest suche podłoże budynku oraz dogodny dojazd do przechowalni. Ziemniaki powinny być przechowywane od strony północnej magazynu. Stronę południową warto natomiast przeznaczyć na ich sortownię. Warto pamiętać, że do przechowywania nadają się tylko dojrzałe i co najważniejsze zdrowe bulwy ziemniaków.

Prawidłowe przechowywanie ziemniaków można podzielić na 5 etapów:

  1. Osuszanie - świeżo zebrane ziemniaki natychmiast są poddane procesowi suszenia. Zabieg ten trwa od 2 do 3 dni w temp. 12-18°C.

  2. Dojrzewanie - po etapie suszenia następuje czas gojenia się ewentualnych uszkodzeń ziemniaków. Wówczas następuje także tak zwane korkowacenie ich skórki, czyli twardnienie.

  3. Schładzanie - po około 2 tygodniach wygojone ziemniaki gotowe są do procesu schładzania. Trwa on około 21 dni i polega na sukcesywnym obniżaniu temperatury w przechowalni o 0,5°C.

  4. Długotrwałe przechowywanie - moment, w którym następuje bezwzględny spoczynek bulw ziemniaka. Ich właściwe przechowywanie warunkuje utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz przechowalni. Na tym etapie ziemniaki poddawane są także wszelkiej obróbce spożywczej.

  5. Zwiększenie odporności bulw ziemniaka - punkt wyjściowy dla ponownego użycia bulw ziemniaka. Stają się one wówczas bardziej odporne zarówno na drobne urazy mechaniczne, jak i tak zwaną ciemną plamistość.

Jak przygotować magazyn ziemniaków do przechowywania luzem?

Przechowywanie ziemniaków wymaga odpowiedniej i jednakowej temperatury całego magazynu. Aby zapewnić bulwom odpowiednią cyrkulację powietrza, należy pozostawić nad nimi minimum 1 m wolnej przestrzeni. Temperatura przechowywania zależy od przeznaczenia i odmiany ziemniaka. Mieści się ona w granicach od 2 do 13°C. Kluczowe jest utrzymanie stałej temperatury przez cały okres przechowalniczy. Poziom wilgotność w magazynie ziemniaków powinien być jak najwyższy i wynosić minimum 92%. Przechowalnie trzeba także zabezpieczyć przed dostępem światła, które powoduje zazielenienie bulwy. Konstrukcja budynku musi być na tyle mocna, by była w stanie wytrzymać napór ziemniaków na jego ściany.

Jak przygotować przechowalnię ze skrzyniopaletami?

Przechowywanie ziemniaków w skrzyniopaletach jest dużo bardziej praktyczne i bezpieczne. Warto takie nabyć w firmie OmniventProdukt trzymany w skrzyniach jest mniej narażony na odgnioty. Ten rodzaj przechowywania ziemniaków umożliwia szybsze zlokalizowanie ognisk chorobowych i zapobiega ich rozprzestrzenianiu.

Temperatura oraz wilgotność powietrza w skrzyniopaletach powinna być utrzymywana na takim samym poziomie. Również należy pamiętać o pozostawieniu przynajmniej 1 m wolnej przestrzeni od stropu magazyny. Ziemniaki nie powinny mieć żadnego dostępu do światła. Dużą zaletą przechowalni na skrzyniopalety jest brak naporu produktu na ściany budynku. W takim przypadku bezpieczny magazyn na ziemniaki może stanowić lekka konstrukcja stalowa.

System wentylacyjny w przechowalni ziemniaków

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji w magazynie ziemniaków jest fundamentem ich właściwego przechowywania. Sposób przewietrzania powinien być dostosowany do konstrukcji budynku oraz mechanizacji załadunku i rozładunku produktu. Odpowiednia forma wentylacji w magazynie ziemniaków wymaga większego nakładu finansowego. Jest to natomiast niezbędny warunek czerpania zysków z przechowywania ziemniaków.